REGULAMIN

I. DANE FIRMY
Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.outletanko.pl jest Anna Błaszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Outlet ANKO Anna Błaszczyk z siedzibą firmy przy ul. Kolonijna 18, 42-283 Zumpy, NIP 5751762150, REGON 381424704 (zwaną dalej Sklep internetowy outletanko.pl).
Kontakt ze sklepem internetowym outletanko.pl można uzyskać poprzez kontakt:
• telefoniczny pod numerem +48 505-515-211 (od pn. do pt. w godzinach od 9:00 do 17:00);
• mailowy pod adresem poczty elektronicznej outletanko@gmail.com;
• formularz kontaktowy dostępny na stronie www.outletanko.pl.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego outletanko.pl, składania zamówień na produkty/towary dostępne w Sklepie internetowym outletanko.pl, dostarczenia zamówionych produktów Klientowi, uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Klient uprawniony jest jak i również zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego outletanko.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Klient zobowiązany jest do niełamania zasad związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego outletanko.pl, które miałyby wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego outletanko.pl. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego outletanko.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności: prowadzenie działań komercyjnych, promocyjnych, reklamowych na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl oraz jakichkolwiek działań związanych z rozsyłaniem spamu.
4. Do korzystania ze Sklepu internetowego outletanko.pl, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień niezbędny jest: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, Explorer, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
5. Przeglądanie Sklepu internetowego outletanko.pl jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
6. Składanie zamówień przez Klienta na produkty/towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego outletanko.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniem niniejszego regulaminu lub też poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
7. Rozliczenie transakcji przeprowadzone jest za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego.
8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego outletanko.pl mogą być zgłaszane na adres mailowy outletanko@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów/towarów mogą być zgłaszane stosownie do niniejszego regulaminu.

III. REJESTRACJA- ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA
1. W celu rejestracji- założenia konta Klienta w Sklepie internetowym outletanko.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz hasło. Dodatkowo należy zaakceptować regulamin Sklepu internetowego outletanko.pl jak i również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie internetowym outletanko.pl jest nieodpłatna.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym outletanko.pl każde następne logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Aby usunąć konto Klienta ze Sklepu internetowego outletanko.pl należy wysłać maila z prośbą o usunięcie konta Klienta na adres outletanko@gmail.com. Maila należy wysłać z adresu podanego w rejestracji konta Klienta.
5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie internetowym outletanko.pl. Za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie internetowym outletanko.pl odpowiedzialny jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

IV. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU PRODUKTÓW/TOWARÓW

1. Ceny
1.1 Informacje dotyczące asortymentu dostępnego w Sklepie Internetowym outletanko.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu cywilnego.
1.2 Ceny podane na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl są podane w złotych polskich, są cenami brutto (ceny zawierają należne podatki i cła).
1.3 Cena podana na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl w chwili składania zamówienia jest ceną wiążącą- ostateczną dla Klienta.
1.4 Ceny podane na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależy od sposobu dostarczenia produktu/towaru do Klienta oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia produktów/towarów wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
1.5 Po złożeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany cen są niemożliwe.
1.6 Sklep internetowy outletanko.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów/towarów jak i również do odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedażowych, jeśli zezwala na to ich regulamin.
1.7 Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

2. Warunki realizacji zamówień produktów/towarów
2.1 Wszystkie towary/produkty przedstawione w asortymencie Sklepu internetowego outletanko.pl są towarami dostępnymi. Brak produktu/towaru może wyniknąć w momencie, kiedy jednocześnie towar/produkt zostanie zamówiony przez wielu Klientów. W takiej sytuacji Klient otrzyma informacje na maila lub telefonicznie o braku towaru/produktu na magazynie. Wówczas Klient może podjąć decyzje o sposobie realizacji zamówienia (wydłużenia czasu oczekiwania na zamówienie lub też może anulować zamówienie). W przypadku anulowania zamówienia wynikającego z braku towaru na stanie magazynu Klient nie ponosi żadnych konsekwencji i ewentualna wpłata za towar zostanie mu zwrócona na numer bankowy, z którego dokonywał płatności za zamówienie.
2.2 Produkty/towary są szczegółowo opisane. Na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl znajdują się informacje o właściwościach, cenach, wykonaniu itp..
2.3 Klient zamawiając produkt/towar z asortymentu Sklepu internetowego outletanko.pl dokonuje jego wyboru na podstawie informacji zawartych w opisie: podając ilość szt., które chce zamówić.
2.4 Klient może składać zamówienie na dostępne produkty/towary w asortymencie Sklepu internetowego outletanko.pl przez 7-siedem dni w tygodniu i 24- dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem platformy Sklepu internetowego outletanko.pl.
2.5 Sklep internetowy outletanko.pl uprawniony jest do wprowadzenia maksymalizacji zamówienia- ilości sztuk wchodzących w skład jednego zamówienia. W momencie wprowadzenia takich zmian w zamówieniu zostanie podana taka informacja przy szczegółowym opisie produktów/towarów.
2.6 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi internetowemu outletanko.pl oferty zawarcia umowy kupna- sprzedaży zamawianych produktów/towarów. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę Sklepu internetowego www.outletanko.pl.
2.7 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub jednorazowego zamówienia- „bez logowania” potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia przez Sklep internetowy outletanko.pl jest oświadczeniem Sklepu internetowego outletanko.pl o przyjęciu oferty, o której mowa w niniejszym regulaminie i jest momentem zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

3. Jak złożyć zamówienie na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl
3.1 W celu złożenia zamówienia należy:
• Wybrać produkty/towary będący przedmiotem zamówienia a następnie należy kliknąć ikonkę „dodaj do koszyka”.
• Klient może kontynuować zakupy wracając do zakupów i dodając kolejne produkty do koszyka.
• W momencie, kiedy Klient chce zakończyć zakupy należy kliknąć na pole „Przejdź do kasy”
• W celu dokonania zakupów należy się zalogować do Sklepu internetowego outletanko.pl lub skorzystać z możliwości zamówienia bez logowania. Klient ma do wyboru dwie wersje zakupów- zakupy bez logowania tzw. „szybkie zakupy” oraz zakupy z logowaniem dla posiadaczy konta na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl.
• Wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu/towaru a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.
• Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
• Wybrać formę płatności:
W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego należy przesłać kwotę widoczną podczas finalizacji zamówienia na dane, które tam widnieją.
W przypadku wybrania „płatności przy odbiorze” należy potwierdzić zamówienie klikając ikonę „Potwierdź zakupy”.
W przypadku niezrealizowania przelewu w ciągu 7 dni roboczych zamówienie niezostanie zrealizowane a umowa zostanie unieważniona. W takim przypadku należy odnowa złożyć zamówienie.
• Z zamówienia Klient może zrezygnować w każdej chwili przed złożeniem zamówienia i dokonaniem płatności.
• Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi internetowemu outletanko.pl oferty zawarcia umowy kupna- sprzedaży zamówionego produktu/towaru.
• Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Na podany adres e-mail zostanie również wysłana informacja dotyczą terminu dostawy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem przez Sklep internetowy outletanko.pl o przyjęciu oferty i zawarcia umowy, o której mowa w niniejszym regulaminie.

4. Sposób dostawy zamówienia
4.1 Dostawy towarów realizowane są na terenie Polski.
4.2 Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia z wyłączeniem dni ustawowych wolnych od pracy.
4.3 Zamówienie produktów/towarów jest wysyłane maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od momentu przekazania go do realizacji. Z wyłączeniem dni ustawowych wolnych od pracy). Termin dostawy zamówienia uwzględnia termin skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest również od dostępności danego produktu.
4.4 Termin dostawy należy też liczyć od momentu zaksięgowania wpłaty 100% za zamówione produkty/towary na koncie Sklepu internetowego outletanko.pl.
W momencie zaksięgowania pełnej kwoty za zamówienie 100% zostanie przekazane zlecenie do realizacji.
4.5 Informacje o planowanym czasie dostawy produktów/towarów znajdują się w szczegółowych opisach produktów/towarów na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl
4.6 Sklep internetowy outletanko.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy.
4.7 Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kuriera Poczty Polskiej pod wskazany adres w zamówieniu.
4.8 Firma kurierska jak i również firmy obsługujące Punkt odbioru zamówień za pośrednictwem, których realizowana jest dostawa posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy w zakresie reklamacji dostaw, uszkodzonych przesyłek, czasu i formy zgłaszania reklamacji itp.. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.dhl.com.pl, www.fedex.com oraz www.inpost.pl prosimy o zapoznanie się z tą informacja.

5. Wystawianie i doręczanie faktur
5.1 Akceptując niniejszy regulamin klient wyraża zgodę na wysyłanie i przesyłania przez Sklep internetowy outletanko.pl faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składnia zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym adresem elektronicznym (e-mail).

V. REKLAMACJA I ZWROT PRODUKTÓW/TOWARÓW
1. Gwarancja produktów/towarów
1.1 Asortyment produktowy/towarowy sprzedawany przez Sklep internetowy outletanko.pl może być objęty gwarancją udzielaną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedawanego produktu/towaru. Firma Outlet ANKO Anna Błaszczyk nie udziela gwarancji na jakiekolwiek asortyment produktowy/towarowy sprzedawany w swojej ofercie.
1.2 W wypadku kiedy Klient chce zareklamować produkt/towar objęty gwarancją powinien zgłosić się do gwaranta udzielającego gwarancji na dany produkt/towar.
1.3 Klient ma prawa odstąpić od umowy kupna- sprzedaży zgodnie z niniejszym regulaminem. W tym przypadku należy złożyć odpowiednia reklamację zgodną z niniejszym regulaminem.

2. Reklamacja
2.1 Sklep internetowy outletanko.pl dołoży wszelkich starań aby produkty/towary były wolne od wszelkich wad. W przypadku, jeśli produkty/towary pomimo starań Sklepu internetowego outletanko.pl posiadają wady fizyczne lub prawne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.0.459 t.j. ze zm.) bądź były niezgodne z zawartą umową sprzedażową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2.2 Sklep internetowy outletanko.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmią) w rozumieniu art. 556 i następnie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.0.459 t.j. ze zm.). Sklep internetowy outletanko.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2- dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2.3 Sklep internetowy w ciągu 14- czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
2.4 W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowane produkty/towary wraz z dowodem zakupu do danego produktu/towaru. Klient zgłaszający reklamację powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego wraz z opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacyjnego znajduje się na odwrocie faktury lub można go pobrać ze strony internetowej www.outletanko.pl w zakładce Reklamacje- dokument „formularz reklamacji”).
2.5 Roszczenia wynikające z rękojmi- zgłoszenia reklamacji w tym produkty/towary reklamowane należy wysłać na adres biura Sklepu internetowego:
Outlet ANKO Anna Błaszczyk
ul. Kolonijna 18
42-283 Zumpy
2.6 W przypadku braku wystarczających danych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru, które wynikają z rękojmi, Sklep internetowy outletanko.pl (sprzedawca) po zapoznaniu się z treścią niezwłocznie poprosi o uzupełnieni brakujących informacji. Brak informacji wydłuży okres rozpatrzenia reklamacji o kolejne dni związane z uzupełnieniem danych do rozpatrzenia roszczeń Klienta.
2.7 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta- sklep internetowy outletanko.pl wymieni produkt wadliwy na inny wolny od wad. Reklamacja składana przez Klienta nie ma wpływu na obniżenie ceny.
W przypadku, kiedy okaże się, że nie jest możliwa wymiana produktu/towaru na nowy ze względu np. wyczerpanie zapasów- Klient ma możliwość wymiany na dowolny towar w tej samej cenie bądź z dopłatą na towar droższy.
2.8 Przesyłkę z reklamowanym towarem Klient przesyła na swój własny koszt. Sklep internetowy outletanko.pl nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
2.9 W przypadku, kiedy reklamacja zostanie negatywnie rozpatrzona przez Sklep internetowy outletanko.pl, w przypadku dochodzenia dalszego roszczenia, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z negocjacji ze Sklepem internetowym outletanko.pl, sądownictwa polubownego lub może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

3. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
3.1 Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty/towary jeszcze nie zostały przygotowane do wysyłki. W tym przypadku Klient otrzyma 100% sumy wpłaconej na konto Sklepu internetowego outletanko.pl.
3.2 W przypadku rezygnacji z zamówienia, o którym mowa w punkcie 8.1 Klient powinien wysłać maila na adres outletanko@gmail.com z informacją dotyczącą zamówienia, w tytule maila należy podać „Rezygnacja z zamówienia nr…”. Rezygnacja zamówienia w tym przypadku jest możliwa jeśli dotrze przed wysyłką zamówienia do Klienta.
3.3 Klient ma prawo odstąpienia od umowy zakupionych produktów/ towarów ze strony Sklepu internetowego outletanko.pl w ciągu 14- czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu/towaru, bez podawania przyczyny. W takim przypadku Klient otrzyma 100% wartości zakupionego towaru. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia (jeśli jest realizowane w częściach).
3.4 W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu/towaru w nienaruszonym stanie tak, aby móc zidentyfikować jego cechy, charakter czy też funkcjonalność. Po otrzymaniu produktu/towaru na stan magazynu Sklep internetowy outletanko.pl zwróci Klientowi należności wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
3.5 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego funkcjonalności, przydatności czy też cech charakterystycznych dla danego produktu/towaru.
3.6 W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić produkt/towar do Sklepu internetowego outletanko.pl pod adres:
Outlet ANKO Anna Błaszczyk
ul. Kolonijna 18
42-283 Zumpy
W trybie niezwłocznym, jednak nie później niż 14- dni od dnia odstąpienia od umowy.
3.7 Sklep internetowy outletanko.pl nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

4. Zwrot należności Klientom
4.1 Sklep internetowy outletanko.pl dokona zwrotu należności Klientowi nie później niż w ciągu 14- dni kalendarzowych z tytułu: rezygnacji z zamówienia- w takim przypadku zwrotowi należności odpowiada część ceny zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją, zwrotu produktu związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy, które zostało uprzednio opłacone z góry i odebrane przez Klienta.
4.2 W przypadku zwrotu produktu ze względu na odstąpienie od umowy Sklep internetowy outletanko.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności należności Klientowi aż do momentu otrzymania produktu/towaru z powrotem na stan magazynu.
4.3 Sklep internetowy outletanko.pl dokona zwrotu należności, o której mowa w niniejszym regulaminie na rachunek bankowy Klienta, jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej, przy odbiorze kuriera lub na Poczcie Polskiej.
4.4 W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z rachunku bankowego nienależącego do niego, zwrot należności nastąpi na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.

VI. POSTAWIENIE KOŃCOWE
1. Przesyłanie informacji handlowych
1.1 Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep internetowy outletanko.pl w celach marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu internetowego outletanko.pl informacji handlowych, w tym informacji handlowych przekazywanych drogą elektroniczną oraz urządzeń końcowych takich jak komputer, tablet, smartfon do odbioru w/w informacji handlowych.
1.2 Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę.

2. Dane osobowe
2.1 Administratorem danych osobowych Klienta zarejestrowanego w Sklepie internetowym outletanko.pl jest firma Outlet ANKO z siedzibą w miejscowości Zumpy przy ulicy Kolonijnej 18, 42-283 Zumpy.
2.2 Na podstawie art.23 ust 1 pkt.3 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922 t.j. ze zm.). Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez Outlet ANKO Anna Błaszczyk do celów wykonania umowy oraz realizacji zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie przez Outlet ANKO Anna Błaszczyk usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie internetowym outletanko.pl.
2.3 Outlet ANKO Anna Błaszczyk będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych- w celu przesłania Klientowi inormacji handlowych drogą elektroniczną (materiałów reklamowych, informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych prowadzonych przez Sklep internetowy outletanko.pl). Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922 t.j.)
2.4 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, które zostały podane w procesie zapisu na newsletter i otrzymywania informacji przesyłanych drogą elektroniczną w postaci np. newsletterów na wskazany adres e-mail (o ile Klient wyrazi chęć podania takich danych). Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta może uniemożliwić przekazywanie wiadomości w formie newsletterów przez Outlet ANKO Anna Błaszczyk.
2.5 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia czy też usunięcia.
2.6 Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, które znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. W razie podania przez Klienta danych osobowych osób trzecich, Klient oświadcza, że jest w pełni umocowany do podania tychże danych i posiada zezwolenie na ich przetwarzanie przez Outlet ANKO Anna Błaszczyk.
2.7 Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom w rozumieniu art.7 pkt.6 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.0.922 t.j.).

3. Postanowienia końcowe
3.1 Informacje podane na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3.2 Do każdego zamówienia dostarczony jest paragon lub faktura.
3.3 Sklep internetowy outletanko.pl dołoży wszelkich starań, aby świadczone usługi oraz asortyment produktowy/towary był na najwyższym poziomie wolne od wad i uszkodzeń. Sklep internetowy outletanko.pl zastrzega sobie przerwy czasowe w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego outletanko.pl w momencie jego modernizacji i rozbudowy.
3.4 Sklep internetowy outletanko.pl nie odpowiada za różnice występujące w wizualizacji produktów/towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym outletanko.pl m.in. kolor, proporcję wizualizacji produktów, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera.
3.5 Ceny podane w Sklepie internetowym outletanko.pl nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą występować na innych portalach sprzedażowych, z którymi współpracuje Sklep internetowy outletanko.pl
3.6 Sklep internetowy outletanko.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłanych wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta. Jak i również za blokowanie wiadomości przez zainstalowane oprogramowania na komputerze Klienta.
3.7 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Dz. U. z 2014r. poz. 827..
3.8 Sklep internetowy outletanko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Serwis Sklepu internetowego outletanko.pl wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji na ten temat zostało zamieszczone w Polityce prywatności umieszczonej w serwisie Sklepu internetowego outletanko.pl
3.9 Wszystkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego outletanko.pl są używane w celu identyfikacji produktów/towarów i mogą być zastrzeżone i chronione na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2016.0.922 t.j.).
3.10 Data publikacji regulaminu: 20-10-2018